Zákazníci nás milujú

 • uuid 74e1a1a5 6f40 4028 a6a6 852a295ec504 | Kamion Kartelová dohoda
  Dôverujú nám tisíce klientov
 • uuid 0e2bb2d2 15e1 4782 aac7 89df887ba2c3 | Kamion Kartelová dohoda
  Žiadny poplatok vopred
 • uuid 53eb1ec5 b283 4f79 98a2 fb5815c90cd3 | Kamion Kartelová dohoda
  ≈ 85 % úspešnosť
 • uuid 84ea24a3 acf6 4503 9ece 393ddb536ba0 | Kamion Kartelová dohoda
  Sme medzinárodní

Úvod

Od 17. januára 1997 do 18. januára 2011 sa šesť popredných výrobcov nákladných vozidiel (DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Volvo/Renault a Scania) zapojilo do kartelu. Manipulovali s cenami podľa “hrubého cenníka”, odďaľovali uvedenie vozidiel s novšími emisnými technológiami a prenášali náklady na vývoj týchto technológií na kupujúcich. Kartel bol neformálne vytvorený na stretnutí v jednom z bruselských hotelov 17. januára 1997, čo znamenalo začiatok tejto nezákonnej spolupráce.

Vývoj a odhalenie kartelu

Spočiatku sa vrcholoví manažéri týchto spoločností často stretávali, niekedy na veľtrhoch, a do roku 2004 dopĺňali svoje rozhovory telefonickými rozhovormi. Potom sa aktivity kartelu koordinovali prostredníctvom nemeckých dcérskych spoločností týchto výrobcov, pričom komunikácia prebiehala najmä elektronicky, vrátane e-mailov a príležitostných osobných stretnutí (napr. 4. – 5. júla 2005 v Mníchove). Spoločnosť MAN oznámila existenciu kartelu Európskej komisii 20. septembra 2010, čím fakticky ukončila svoju účasť a požiadala o program zhovievavosti. To viedlo k neohláseným kontrolám zo strany Komisie v januári 2011, ktoré 18. januára 2011 signalizovali formálne ukončenie kartelu.

Právne konania a pokuty

Európska komisia oficiálne začala predbežné konanie proti výrobcom nákladných vozidiel 20. novembra 2014. Vďaka spolupráci v rámci programu zhovievavosti a poskytnutiu dôkazov dostali spoločnosti MAN, Volvo/Renault, Daimler (Mercedes) a Iveco nižšie pokuty. Dňa 19. júla 2016 Komisia uložila spoločnostiam DAF, Iveco, MAN, Mercedes a Volvo/Renault rekordné pokuty v celkovej výške viac ako 2,9 miliardy EUR za ich účasť na karteli. Spoločnosť Scania, ktorá s urovnaním nesúhlasila, naďalej obvinenia spochybňovala. Dňa 27. septembra 2017 bola spoločnosti Scania uložená pokuta vo výške 880 mil. eur za porušenie antitrustových pravidiel EÚ. Európsky súdny dvor 2. februára 2022 odvolanie spoločnosti Scania zamietol a pokutu vo výške 880 miliónov eur potvrdil.

Vplyv a kompenzácia

Tieto žaloby poukazujú na prísne presadzovanie právnych predpisov o hospodárskej súťaži zo strany Európskej komisie, najmä pokiaľ ide o praktiky, ktoré ovplyvňujú nákladovú efektívnosť a inovácie v odvetví výroby nákladných vozidiel. Spoločnosti a jednotlivci, ktorí si v období kartelu kúpili alebo prenajali dotknuté nákladné vozidlá, majú možnosť získať odškodnenie, ktoré im uľahčujú spoločnosti, ako je LitFin, ktorá v Holandsku ponúka financovanie súdnych konaní a odkúpenie pohľadávok. Tieto udalosti zdôrazňujú význam zachovania hospodárskej súťaže na podporu rozvoja technológií šetrných k životnému prostrediu v európskom dopravnom sektore.

Kľúčové poznatky

 • V rokoch 1997 až 2011 vytvorili poprední výrobcovia nákladných vozidiel kartel, ktorý manipuloval s cenami a odďaľoval emisné technológie, čo viedlo k pokutám vo výške 3,8 miliardy EUR od Európskej komisie.
 • Kupujúci nákladných vozidiel z rokov 1997 až 2014 môžu získať odškodnenie, pričom majú možnosť financovania súdneho konania v Holandsku alebo okamžitého odkúpenia pohľadávok prostredníctvom spoločnosti LitFin.
 • Spoločnosť MAN získala úplnú imunitu za odhalenie kartelu, zatiaľ čo ostatní účastníci ako Volvo/Renault a Daimler dostali nižšie pokuty za spoluprácu pri vyšetrovaní EÚ.
 • Bez ohľadu na to, či ste boli postihnutí, alebo len skúmate možnosti, môžete si overiť, či máte nárok na odškodnenie.

Zdroje

 1. Chronologická história kartelu nákladných vozidiel – TruckLex [Internet]. trucklex.com. 2022 [citované 2024 Apr 17]. Dostupné z: https://trucklex.com/the-chronological-history-of-the-truck-cartel/
 2. Tlačový kútik [Internet]. Európska komisia – Európska komisia. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_16_2582

Zdieľať

newsletter | Kamion Kartelová dohoda

Zostaňte v obraze

  Prihlásenie k odberu znamená súhlas s našimi zásadami ochrany osobných údajov.
  | Kamion Kartelová dohoda

  Autor

  Na Vašich nárokoch pracuje viac ako 80 kvalifikovaných právnikov z 8 krajín a mnoho partnerských advokátskych kancelárií. Môžete nám dôverovať, že sa o Vaše nároky dobre postaráme. Snažíme sa vytvoriť svet, v ktorom je podanie žaloby na súd proti veľkým spoločnostiam jednoduché a dostupné len na pár kliknutí pre každého bez ohľadu na jeho finančné možnosti, zručnosti alebo pôvod. Naším cieľom je vybudovať budúcnosť, v ktorej sa všetci ľudia budú môcť ľahko postaviť za svoje práva a dosiahnuť spravodlivosť.