Zákazníci nás milují

 • uuid 74e1a1a5 6f40 4028 a6a6 852a295ec504 | Neplatné životní pojištění
  Důvěřuje nám tisíce klientů
 • uuid 0e2bb2d2 15e1 4782 aac7 89df887ba2c3 | Neplatné životní pojištění
  Bez poplatku předem
 • uuid 53eb1ec5 b283 4f79 98a2 fb5815c90cd3 | Neplatné životní pojištění
  ≈ 85% úspěšnost
 • uuid 84ea24a3 acf6 4503 9ece 393ddb536ba0 | Neplatné životní pojištění
  Jsme mezinárodní

Úvod

Finanční arbitr v roce 2017 prohlásil pojistnou smlouvu o investičním životním pojištění (IŽP) společnosti AXA Životní pojišťovna za neplatnou, jelikož smlouva nezahrnovala převzetí žádného pojistného rizika, což je dle zákona klíčová podmínka pro existenci pojistné smlouvy. Instituce se v tomto případě chovala spíše jako zprostředkovatel investic, aniž by byla oprávněná poskytovat investiční služby, což vedlo ke zneplatnění smluv. Podobné rozhodnutí pak následně potvrdily i soudy, což zdůrazňuje vážnost situace a přístup finančních arbitrů k řešení takových případů.

V období mezi lety 2005 a 2013 byly uzavřeny neplatné smlouvy o IŽP především společností Generali Česká pojišťovna, ale i jinými pojišťovnami, které používaly podobné smluvní vzory a podmínky. To naznačuje, že problém neplatných smluv je rozšířený mezi různými pojišťovnami a dotýká se řady pojistných produktů. Zároveň existuje pro spotřebitele možnost požadovat vrácení bezdůvodného obohacení, což znamená vrácení všech plateb, které pojišťovna dostala během trvání smlouvy o IŽP.

Problematiku doprovází i otázka promlčení nároků na vydání bezdůvodného obohacení. Promlčecí lhůty se liší v závislosti na datu uzavření smlouvy, přičemž subjektivní promlčecí lhůta obvykle činí dva až tři roky a objektivní lhůta tři až deset let. Nedávné soudní rozhodnutí, které odmítlo námitku promlčení z důvodu nemravnosti pojišťovny, která si nechávala platit pojistné i přesto, že věděla o neplatnosti smlouvy, může otevřít dveře k většímu počtu úspěšných nároků proti pojišťovnám.

Celá situace nastoluje otázky týkající se daňových dopadů neplatných smluv pro spotřebitele, což může být pro některé z nich odstrašující a vést k předstírání platnosti smlouvy, aby se vyhnuli povinnosti doplatit daně. Nadcházející novela o hromadném občanském řízení může od roku 2024 umožnit efektivnější vymáhání nároků prostřednictvím hromadných žalob, což by mohlo zvýšit tlak na pojišťovny k vyřešení problematiky neplatných smluv o IŽP.

Klíčové poznatky

 • Finanční arbitr a soudy prohlásily některé smlouvy o investičním životním pojištění za neplatné, a to především kvůli absenci převzatého pojistného rizika, čímž tyto smlouvy odporovaly zákonným definicím pojistných smluv.
 • Spotřebitelé mají nárok na vrácení bezdůvodného obohacení od pojišťoven, což představuje vrácení všech pojistných příspěvků získaných pojišťovnou během trvání neplatné pojistné smlouvy, s proměnlivou výší nároku závislou na délce trvání smlouvy.
 • Problematické smlouvy a jejich neplatnost otevírají otázku promlčení nároků a možných daňových dopadů pro spotřebitele, které mohou ovlivnit jejich ochotu vymáhat nároky, a navíc vzniká potenciál pro hromadné žaloby po zavedení novely o hromadném občanském řízení od roku 2024.
 • Ať už jste byli postiženi, nebo teprve zkoumáte možnosti, můžete si ověřit svůj nárok na odškodnění.

Zdroje

 1. Investiční životní pojištění aneb když zneplatnění smlouvy nenaplní kýžená očekávání. [Internet]. 12.5.2021. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/investicni-zivotni-pojisteni-nebo-kdyz-zneplatneni-smlouvy-nenaplni-kyzena-ocekavani
 2. Soudy řeší investiční životní pojištění různě, právní výklady se liší. [internet]. 7.10.2020. Dostupné z: https://ekonomickydenik.cz/soudy-resi-investicni-zivotni-pojisteni-ruzne-pravni-vyklady-se-lisi/
 3. Místo soudu o životní pojištění změna smlouvy. Pojišťovna mění strategii. [internet]. 7.7.2021. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/misto-soudu-o-zivotni-pojisteni-zmena-smlouvy-pojistovna-meni-strategii-168697

Sdílet

newsletter | Neplatné životní pojištění

Zůstaňte v obraze

  Přihlášení k odběru znamená souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
  | Neplatné životní pojištění

  Autor

  Na vašich nárocích pracuje více než 80 kvalifikovaných právníků z 8 zemí a mnoho partnerských advokátních kanceláří. Můžete nám důvěřovat, že se o vaše nároky dobře postaráme. Snažíme se vytvořit svět, ve kterém je podání nároku na kompenzace ve formě soudní žaloby proti velkým společnostem jednoduché a dostupné na pár kliknutí pro každého, a to bez ohledu na jeho finanční možnosti, dovednosti nebo zázemí. Naším cílem je vybudovat budoucnost, ve které bude pro všechny lidi snadné hájit svá práva a domoci se spravedlnosti.