Zákazníci nás milují

 • uuid 74e1a1a5 6f40 4028 a6a6 852a295ec504 | LinkedIn Únik dat
  Důvěřuje nám tisíce klientů
 • uuid 0e2bb2d2 15e1 4782 aac7 89df887ba2c3 | LinkedIn Únik dat
  Bez poplatku předem
 • uuid 53eb1ec5 b283 4f79 98a2 fb5815c90cd3 | LinkedIn Únik dat
  ≈ 85% úspěšnost
 • uuid 84ea24a3 acf6 4503 9ece 393ddb536ba0 | LinkedIn Únik dat
  Jsme mezinárodní

Úvod

V roce 2021 došlo k masivnímu narušení bezpečnosti dat ve službě LinkеdIn, které ohrozilo miliony uživatelských účtů. Hacker vystupující pod jménem “TomLinеr” prodával na dark fóru údaje o neuvěřitelných 700 milionech uživatelů služby LinkеdIn. V přepočtu jde zhruba o 90 % celkové uživatelské základny služby LinkеdIn, takže jde o největší únik dat v historii služby LinkеdIn.

Tento zásah byl ještě více znepokojující, protože to není poprvé, co se LinkedIn ocitl v takové situaci. Jde o obrovské množství citlivých informací, a tak je pro vás jako uživatele LinkеdIn zásadní, abyste pochopili důsledky tohoto úniku dat a přijali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti dat.

Klíčové poznatky

 • Rozsah úniku dat společnosti LinkеdIn, 700 milionů napadených uživatelských účtů a data, která byla kompromitována.
 • Odpovědi společnosti LinkеdIn na tento problém, včetně kroků podniknutých k nápravě situace a zlepšení kybernetické bezpečnosti.
 • Potenciální problémy, které uživatelé pravděpodobně zažijí, jsou důsledkem tohoto narušení bezpečnosti.
 • Ať už jste byli postiženi, nebo jen zkoumáte možnosti, můžete si ověřit, zda máte nárok na kompenzaci.

Vysvětlení narušení dat společnosti LinkеdIn

Co se stalo?

V červnu 2021 došlo na LinkеdIn k významnému úniku dat, kdy hacker “TomLinеr” na dark fóru inzeroval prodej informací od 700 milionů uživatelů LinkеdIn. To zahrnuje 500 milionů celosvětově vyřazených profilů LinkеdIn a dalších šest archivovaných pеrsonálních informací v hodnotě 327 milionů vyřazených dat.

Ačkoli jsme se díky tomuto číslu dostali k 827 milionům datových profilů, odborníci na kybernetickou bezpečnost tvrdí, že některá prodaná data byla duplicitní, protože v LinkеdIn je jen asi 740 milionů uživatelů.

Tato data, která se prodávají za 7 000 dolarů, zahrnují e-mailové adresy, celá jména, telefonní čísla, fyzické adresy, záznamy o poloze, profily uživatelů služby LinkеdIn, osobní a profesní pozadí, pohlaví a další údaje o uživatelích účtů na sociálních sítích. Přesto neunikla žádná hesla ani údaje o platebních kartách.

Tento výzkum se uskutečnil v průběhu tří měsíců, přičemž vzorky dat byly shromážděny v období od dubna 2021 do června 2021.

Časoví osa

LinkеdIn se bohužel stal obětí datových podvodů již několikrát v průběhu let. Tyto incidenty vedly k odhalení důvěrných informací a ohrožení bezpečnosti uživatelských účtů.

 • Listopad 2023 – na dark web uniklo 816 milionů B2B profilů z LinkedIn.
 • Červen 2021, – hackеr “TomLinеr” nabídl 700 milionů LinkеdIn účtů na prodej. Cena za všechny údaje byla 7000 dolarů.
 • Duben 2021 – stejný uživatel nabízel 500 milionů LinkеdIn účtů na prodej. Přibližně 2 miliony profilů bylo připojeno jako důkaz.
 • Listopad 2018 – společnost LinkedIn získala 18 milionů e-mailů od nečlenů za účelem nákupu reklam na Facebooku.
 • Říjen 2016 – hacker Yеvgеniy Nikulin byl zadržen v Praze a byl odsouzen k 88 měsícům vězení.
 • Květen 2016 – na internetu bylo zpřístupněno 167 milionů osobních údajů uživatelů služby LinkеdIn z roku 2012. Dále bylo zvěřejněno 117 milionů e-mailů.
 • Červen 2012 – bylo ukradeno 6,5 milionů LinkedIn hesel.

Bude kompenzace?

Je běžné, že rozsáhlé úniky dat vedou k odškodnění postižených osob. Přesná výše odškodnění od společnosti LinkedIn se může lišit v závislosti na lokaci uživatele a rozsahu narušení bezpečnosti údajů.

zero | LinkedIn Únik dat

Poplatek jen v případě úspěchu. Náš poplatek se odečte od odškodnění, které pro vás získáme, takže nemáte co ztratit. Zkuste to nyní ➡️

Jsem postižen?

Pokud jste byli postiženi, měli byste obdržet oznámení o narušení bezpečnosti údajů do 72 hodin od jeho zjištění. Vyskytly se však již případy, kdy tato oznámení nebyla rozeslána, a to buď v rámci utajení, aby byla chráněna image společnosti, nebo aby se zabránilo identifikaci uživatelů, kteří by mohli mít nárok na odškodnění. V případě úniku dat je tedy chytrým krokem vyplnit formulář a připojit se k žalobě bez ohledu na přijetí oznámení.

Co dělat

Ať už se domníváte, že jste byli postiženi, nebo teprve zkoumáte své možnosti, můžete si rychle a snadno ověřit svůj nárok a výši odškodnění pomocí naší rychlé kalkulačky úniku dat. Za méně než 2 minuty budete vědět, kolik peněz můžete získat, a budete moci požádat o odškodnění. Vyzkoušejte to!

Právní řízení a vypořádání v rámci LinkedIn

Společnost LinkеdIn zahájila zátah proti společnostem, které se zabývají shromažďováním dat a které mohou představovat riziko pro její uživatele. Jednou z nich je společnost hiQ a v soudních řízeních mezi nimi byly uzavřeny významné dohody. Soud vydal rozsudek ve prospěch společnosti LinkеdIn, kterým jí přiznal náhradu škody ve výši 500 000 USD, a zároveň se vzdal jakéhokoli dalšího peněžitého plnění. To nahrazuje odpovědnost podle zákona o počítačových podvodech a zneužití počítačů (Computеr Fraud and Abusе Act, CFAA).

LinkedIn však musí zaplatit pokuty za únik hesel a osobních údajů členů. Podle amerického okresního soudu v severní Kalifornii zaplatil LinkedIn 1,25 milionu dolarů za členy s prémiovým předplatným během úniku dat v červnu 2012, který se týkal 6,5 milionu účtů. Podobně se LinkedIn v listopadu 2018 dostal do sporu s irskou Komisí pro ochranu osobních údajů (DPC) kvůli porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) týkajícího se úniku dat 18 milionů evropských členů.

Jak uplatnit nárok na náhradu škody od společnosti LinkedIn

Pokud chcete získat odškodnění za únik dat, musíte se připojit ke hromadné žalobě. Pokud tak učiníte, budete spolupracovat s partnerem pro finanční spory, který vše vyřídí za vás. To jsme my! Vaším úkolem je pouze podat žádost a pak čekat, až dostanete peníze.

Remunzo se postará o veškerou těžkou práci. Připravíme žalobu a předáme ji soudu. Korporace nechtějí platit, ale Remunzo bude tvrdě bojovat, abyste získali odškodnění. Když se připojíte k tisícům dalších lidí v takovém soudním sporu, korporace spíše zaplatí a výše platby vypořádání na osobu (tj. kolik dostanete) bývá vyšší.

Remunzo vás bude průběžně informovat o stavu věci. Musíte však být trpěliví, protože může trvat několik měsíců, než bude odškodnění vyplaceno.

Pomocí naší jednoduché kalkulačky úniku dat si rychle zkontrolujte nárok a výši odškodnění. Za méně než 2 minuty budete vědět, kolik peněz můžete získat, a budete moci požádat o odškodnění. Vyzkoušejte to!

attention | LinkedIn Únik dat

Požádejte o odškodnění za únik dat! Vyplňte náš jednoduchý formulář během 2 minut a zjistěte, jaké je vaše potenciální odškodnění.

Vliv úniku dat společnosti LinkеdIn na uživatele

Dopad úniku dat LinkеdIn na uživatele je významný a mnohostranný. Útok ohrozil osobní a profesní údaje milionů uživatelů a vystavil je potenciální krádeži identity a podvodům. Tento útok zahrnuje sеnsitivní údaje, jako jsou jména, e-mailové adresy, přihlašovací údaje, pracovní pozici a další potenciálně soukromé údaje.

V důsledku toho museli uživatelé přijmout opatření k ochraně svých účtů a změnit si hesla, což způsobilo nepříjemnosti a potenciální narušení jejich profesního života. Navíc se tím snížila důvěra uživatelů v bezpečnostní opatření společnosti LinkеdIn, což vyvolalo obavy o schopnost platformy chránit osobní informace v budoucnosti.

Kromě toho mohou být vystavená data zneužita k sociálním útokům a phishingovým kampaním, což může vést k finančním ztrátám nebo poškození profesní pověsti.

Příběhy uživatelů

Zprávy naznačují, že se komunikace ze strany LinkеdIn protahuje, což uživatele frustruje. Řada uživatelů se podělila o své zkušenosti s hacknutím svých účtů a nemožností získat nad nimi kontrolu.

Jeden ze zasažených uživatelů se na serveru Reddit podělil o své zklamání z toho, že společnost nereagovala na jeho žádost o pomoc. Hackeři, kteří stojí za touto akcí, využili taktiku rychlé změny přidružené e-mailové adresy na adresu ze služby “ramblеr.ru”, čímž účinně zablokovali původním majitelům účtů přístup.

Kromě toho je známo, že podvodníci aktivují 2FA, čímž ještě více komplikují proces obnovy pro postižené uživatele. Tento útok nepochybně vyvolal u uživatelů služby LinkеdIn rozrušení a nepříjemnosti, což poukazuje na důležitost silných bezpečnostních opatření, která mají zabránit budoucím incidentům.

Změny v zabezpečení dat

Společnost LinkеdIn projevila silnou podporu v oblasti vyhledávání a zabezpečení dat. “Pokud se někdo pokusí převzít data našich uživatelů a použít je k účelům, se kterými LinkеdIn a naši uživatelé nesouhlasili, budeme se ho snažit zastavit a pohnat k odpovědnosti,” uvedl LinkеdIn.

Společnost LinkеdIn posílila své bezpečnostní prostředky, aby zabránila neoprávněnému přístupu a ochránila informace o uživatelích. To zahrnuje zavedení dvoufaktorové autentizace, přísné požadavky na sílu hesla a pravidelné bezpečnostní audity k identifikaci případných zranitelností. Kromě toho společnost LinkеdIn provedla změny ve svých zásadách sdílení dat.

Budoucí důsledky a dopad na odvětví

Únik dat společnosti LinkеdIn vedl ke kompromitaci osobních údajů přibližně 700 milionů uživatelů služby LinkеdIn. Tento únik upozorňuje na zranitelnost osobních údajů uložených na internetových platformách a vyvolává obavy ohledně ochrany soukromí a kybernetické bezpečnosti.

Z hlediska budoucnosti se tento přístup zaměřil na ochranu dat a organizace i lidé si stále více uvědomují důležitost ochrany citlivých informací. Podnítilo to také zavedení přísnějších předpisů a politik na ochranu uživatelských dat.

Další známé případy narušení ochrany osobních údajů

LinkedIn není jediný, komu byla ukradena data. Stovky dalších společností čelily nebo budou čelit úniku dat. Proto důrazně doporučujeme použít naši kalkulačku odškodnění. Tento nástroj vám pomůže zjistit, jaké nároky na odškodnění máte a kolik peněz můžete získat. A my vám pomůžeme je snadno získat.

Závěr

LinkеdIn je jasným důkazem rostoucích rizik a zranitelnosti v digitálním věku. Útok ohrozil osobní údaje milionů uživatelů, a to včetně e-mailových adres, hesel a profesních údajů. Tato událost zdůrazňuje, že je skutečně nutné, aby organizace i lidé mysleli na kybernetickou bezpečnost a investovali do robustních bezpečnostních systémů.

LinkеdIn a další platformy musí zlepšit své bezpečnostní protokoly a zajistit bezpečné ukládání uživatelských dat. Uživatelé si navíc musí osvojit osvědčené postupy, jako je používání silných a jedinečných hesel, zapnutí dvoufaktorové autentizace a obezřetnost vůči phishingovým útokům. To by mělo sloužit jako katalyzátor pro zvýšenou ostražitost všech, kteří se podílejí na ochraně digitálních platforem a informací uživatelů.

question | LinkedIn Únik dat

Nepřicházíte o další kompenzace za únik dat? Vyzkoušejte naši kalkulačku kompenzací a hned to zjistěte!

Často kladené otázky

Jak minimalizovat dopad úniku dat nebo mu zabránit?

Používání virtuálních platebních karet s výdajovými limity a jedinečnými e-mailovými adresami pro různé služby může výrazně snížit riziko narušení bezpečnosti dat. Jednorázové virtuální karty chrání vaše finanční údaje, zatímco vlastní e-mailové adresy (například “vašejméno+service@gmail.com”) pomáhají identifikovat ohrožené služby. Tyto strategie zvyšují úroveň zabezpečení a minimalizují dopad narušení bezpečnosti na vaše osobní a finanční údaje.

Co dělat po úniku dat?

V případě narušení bezpečnosti dat urychleně změňte hesla k dotčeným účtům a vytvořte silná a jedinečná hesla. Pro zvýšení bezpečnosti aktivujte dvoufaktorové ověřování. Sledujte své finanční výpisy a úvěrové zprávy, zda se na nich neobjevují neobvyklé aktivity. Upozorněte svou banku nebo poskytovatele kreditních karet na možný podvod. Po narušení si dejte pozor na phishingové podvody a zvažte zmrazení účtu. Nakonec nahlaste incident příslušným úřadům.

Co je to oznámení o narušení bezpečnosti údajů?

Oznámení o narušení bezpečnosti údajů je oficiální upozornění organizace jednotlivcům, jejichž osobní údaje, včetně potenciálně ohrožených hesel, mohly být odhaleny při narušení bezpečnosti. Toto oznámení může často následovat po varování od služeb, jako je Apple nebo Google, které uvádí: “Toto heslo se objevilo při úniku dat.” Uvádí podrobnosti o povaze narušení, typech dotčených údajů, potenciálních rizicích a nápravných opatřeních organizace. V oznámení jsou doporučena ochranná opatření, jako je změna hesel a sledování zpráv, aby se zmírnily škody.

Mohu podat žalobu a jak se připojit k hromadné žalobě?

Ano, můžete podat žalobu pro porušení zabezpečení dat. Se společností Remunzo je připojení se k aktivní hromadné žalobě snadné. Na naší platformě zkontrolujete svůj nárok – a pokud je váš případ aktivní, můžete se k žalobě připojit. Remunzo zajišťuje veškerá soudní řízení a vyjednávání o vyrovnání. Tyto procesy mohou nějakou dobu trvat, ale my vás o nich vždy průběžně informujeme. Použijte naši rychlou kalkulačku pro kontrolu úniku dat a zjistěte, zda máte nárok se připojit a žádat o odškodnění.

Kdy mi bude vyplaceno odškodnění za únik dat?

Doba, za kterou obdržíte odškodnění za únik dat, se liší a často trvá i několik měsíců po dosažení dohody. Časový průběh ovlivňují faktory, jako je složitost případu, počet žadatelů a právní postupy. Společnost Remunzo vás bude o průběhu vypořádání informovat, ale klíčová je trpělivost, protože tyto procesy mohou být zdlouhavé.

Zdroje

 1. Narušení dat LinkedIn (700 milionů) v roce 2021. LinkedIn Pulse. 2023. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-data-breach-700m-2021-david-sehyeon-baek–ex85c/ 
 2. Údajné narušení dat 816 milionů B2B profilů na LinkedIn vyvolalo šok. The CyberExpress. 2023. Dostupné z: https://thecyberexpress.com/alleged-linkedin-data-breach-816-mn-records/ 
 3. Microsoft si vyhrazuje 425 milionů dolarů na pokutu za GDPR pro LinkedIn. Compliance Week. 2023. Dostupné z: https://www.complianceweek.com/regulatory-enforcement/microsoft-reserves-425m-for-linkedin-gdpr-penalty/33166.article#toggle.
 4. Reddit – Mega vlákno: váš účet na LinkedIn byl hacknut/zmrazen. Reddit. 2023. Dostupné z: https://www.reddit.com/r/linkedin/comments/15cx1zg/mega_thread_so_your_linkedin_account_got/ 
 5. Odpovědi společnosti Microsoft: Dostal hacknutý účet na rambler.ru. Odpovědi společnosti Microsoft. 2023. Dostupné z: https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/got-hacked-by-a-ramblerru-account/122aec21-5b89-4996-8a92-c4d51e259d96 
 6. hiQ a LinkedIn dosáhly navrhovaného urovnání v přelomovém případu scrapingu. The National Law Review. 2022. Dostupné z: https://www.natlawreview.com/article/hiq-and-linkedin-reach-proposed-settlement-landmark-scraping-case 
 7. Jak jsou vaše osobní údaje získávány ze sociálních médií. Zprávy BBC. 2021. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-57841239 
 8. Aktualizace zprávy o vyřazených údajích. Aktualizace z LinkedIn. 2021. Dostupné z: https://news.linkedin.com/2021/june/an-update-from-linkedin 
 9. Ruský hacker odsouzen k více než 7 letům vězení za nabourání se do tří technologických společností v oblasti Bay Area. Ministerstvo spravedlnosti USA, severní okres Kalifornie. 2020. Dostupné z: https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-hacker-sentenced-over-7-years-prison-hacking-three-bay-area-tech-companies.
 10. LinkedIn porušil ochranu osobních údajů tím, že použil 18 milionů e-mailových adres nečlenů k nákupu cílených reklam na Facebooku. TechCrunch. 2018. Dostupné z: https://techcrunch.com/2018/11/24/linkedin-ireland-data-protection/ 
 11. LinkedIn urovnává žalobu za porušení ochrany osobních údajů. BankInfoSecurity. 2014. Dostupné z:  https://www.bankinfosecurity.com/linkedin-a-7229.
 12. 8 milionů uniklých hesel spojených s LinkedIn a seznamkou. Ars Technica. 2013. Dostupné z: https://arstechnica.com/information-technology/2012/06/8-million-leaked-passwords-connected-to-linkedin/.
 13. Na internetu bylo zveřejněno 117 milionů e-mailů a hesel společnosti LinkedIn z hackerského útoku z roku 2012. TechCrunch. 2016 https://techcrunch.com/2016/05/18/117-million-linkedin-emails-and-passwords-from-a-2012-hack-just-got-posted-online/

Sdílet

newsletter | LinkedIn Únik dat

Zůstaňte v obraze

  Přihlášení k odběru znamená souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
  | LinkedIn Únik dat

  Autor

  Na vašich nárocích pracuje více než 80 kvalifikovaných právníků z 8 zemí a mnoho partnerských advokátních kanceláří. Můžete nám důvěřovat, že se o vaše nároky dobře postaráme. Snažíme se vytvořit svět, ve kterém je podání nároku na kompenzace ve formě soudní žaloby proti velkým společnostem jednoduché a dostupné na pár kliknutí pro každého, a to bez ohledu na jeho finanční možnosti, dovednosti nebo zázemí. Naším cílem je vybudovat budoucnost, ve které bude pro všechny lidi snadné hájit svá práva a domoci se spravedlnosti.