Úvod

Garance poplatku jen v případě úspěchu, oficiálně známé jako o podmíněných poplatcích, se staly základním kamenem v právním prostředí. Podstata těchto dohod je jednoduchá: pokud váš právní nárok nebude úspěšný, nebudou vám účtovány žádné poplatky. Tato dohoda výrazně snižuje finanční riziko pro klienty a činí právní zastoupení dostupnějším pro veřejnost.

Vývoj v čase

V minulosti fungovaly právní služby na základě konvenčnějšího systému fakturace, kdy klienti dostávali od svých advokátů měsíční faktury. Princip byl jednoduchý: poražený poté zaplatí náklady vítěze.

Tento systém však představoval významnou překážku pro osoby s nižšími finančními možnostmi, neboť je mohl odradit od uplatnění oprávněných právních nároků z obavy, že jim vzniknou vysoké náklady na právní zastoupení. Odrazoval od toho, aby se běžní lidé domáhaly spravedlnosti prostřednictvím svých platných právních nároků, protože se obávaly vysokých nákladů. Koncem 90. let 20. století došlo k posunu, když byly zaveden systém podmíněných poplatků, jehož cílem bylo demokratizovat přístup k právním službám.

Jak to funguje

V případě poplatku jen v případě výhry přebírá finanční riziko právní subjekt. Místo toho, aby požadoval platby předem, vede podrobnou evidenci nákladů, které mu v průběhu případu vznikly. V případě úspěchu jsou pak tyto náklady vymáhány po straně, která spor prohrála. Pokud však případ úspěšný není, nese náklady právní subjekt, takže klient nic neplatí.

Skryté pasti

Ačkoli poplatek jen v případě výhry nabízí zdánlivě bezrizikový způsob vyhledání právní pomoci, je důležité si uvědomit možné skryté pasti. Existují 3 typy možných poplatků:

  1. Odborné poplatky: Jedná se o náklady na služby poskytované advokátem.
  2. Dodatečné náklady: Jedná se o dodatečné náklady, které vzniknou v průběhu vašeho případu, například za dodatečné zprávy nebo soudní poplatky, které se mohou značně navýšit.
  3. Odměny obhájců: V případě účasti obhájce se jeho odměna rovněž odečte od vypořádání.

Klíčové je pochopit, jak poplatky fungují. Některé firmy se mohou zdát, že uplatňují princip poplatku jen v případě úspěchu, ale v případě prohry vám mohou účtovat vysoké částky za výlohy nebo jiné poplatky. Jiné mohou požadovat, abyste tyto náklady zaplatili předem, což ve skutečnosti znamená, že nejde o princip poplatku jen v případě úspěchu.

V Remunzo se postaráme o veškeré náklady a poplatky. Šance na neúspěch v případu je velmi malá. Ale pokud by přece jenom k němu došlo, nebudete muset platit vůbec nic – pro vás to znamená naprosto nulové náklady. To vám garantujeme!

Scénáře z reálného života

Historické souvislosti

Vývoj podmíněných poplatků byl významně ovlivněn legislativními změnami a společenskými potřebami. Zpočátku tyto dohody umožňovaly advokátům získat od strany, která prohrála spor, náhradu nákladů v plné výši a dodatečný poplatek za úspěch. Vládní zásahy, zejména v roce 2012, však vedly ke změně tohoto přístupu a přinesly větší možnosti pro klienty. A zejména možnost extra honoráře za úspěch nebo odměny pouze v případě úspěchu.

Vládní iniciativy a právní reformy

Reformy zavedené v roce 2012 byly z velké části reakcí na tlaky z různých odvětví, včetně pojišťovnictví. Cílem těchto změn bylo vyvážit misky vah a zajistit, aby systém podmíněných poplatků zůstal spravedlivý a udržitelný jak pro klienty, tak pro právníky.