Zákazníci nás milují

 • uuid 74e1a1a5 6f40 4028 a6a6 852a295ec504 | Adobe Únik dat
  Důvěřuje nám tisíce klientů
 • uuid 0e2bb2d2 15e1 4782 aac7 89df887ba2c3 | Adobe Únik dat
  Bez poplatku předem
 • uuid 53eb1ec5 b283 4f79 98a2 fb5815c90cd3 | Adobe Únik dat
  ≈ 85% úspěšnost
 • uuid 84ea24a3 acf6 4503 9ece 393ddb536ba0 | Adobe Únik dat
  Jsme mezinárodní

Úvod

Znáte službu Adobe Creative Cloud? Nejde jen o sadu populárních softwarových nástrojů – představuje významnou změnu v přístupu k softwaru a jeho používání. Spolu s jeho pohodlím se však objevuje i příběh o zranitelnosti. V roce 2013 čelila společnost Adobe úniku dat, který odhalil osobní údaje milionů uživatelů, a ukázal tak drsnou realitu kybernetických hrozeb. Rychlý přesun do roku 2019: Tehdy se stal další bezpečnostní incident, který vrhá světlo na důležitost důkladných opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pojďme se do těchto událostí a jejich důsledků ponořit hlouběji.

Vysvětlení narušení bezpečnosti dat společnosti Adobe

Co se stalo?

Předplacená služba Adobe Creative Cloud, která byla představena v roce 2013, poskytuje uživatelům přístup k sadě oblíbených produktů Adobe, jako jsou Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, Audition, After Effects a další. Pozoruhodné je, že společnost Adobe v roce 2013 přešla z modelu jednorázové trvalé licence na model cloudového předplatného. Odráží to změnu v přístupu softwarového průmyslu k přístupu k produktům a jejich používání.

V říjnu 2013 se společnost Adobe potýkala s velkým únikem dat, který vyvolal vážné obavy. Během tohoto incidentu hackeři úspěšně pronikli do sítě společnosti Adobe a ohrozili osobní údaje 2,9 milionu zákazníků. Odcizené údaje zahrnovaly uživatelská jména, zašifrovaná hesla a dokonce i citlivé údaje o kreditních kartách. Tento únik dat společnosti Adobe zdůraznil zranitelnost i zavedených společností vůči moderním kybernetickým útokům. Zdůraznil také potřebu důkladných opatření kybernetické bezpečnosti v digitálním věku.

Společnost Adobe čelila v roce 2019 dalšímu bezpečnostnímu incidentu, který se týkal přibližně 7,5 milionu záznamů uživatelů služby Creative Cloud. Odhalené informace zahrnovaly podrobnosti jako jsou e-mailové adresy, data vytvoření účtů a složitá specifika používání produktů Adobe. Bezpečnostní výzkumník Bob Diachenko ve spolupráci se společností Comparitech odhalil odhalenou databázi. Databázi Elasticsearch, ke které bylo možné přistupovat bez hesla nebo jiného ověření, Diachenko 19. října okamžitě nahlásil společnosti Adobe. Tento hack dat společnosti Adobe představil důležitost správné konfigurace databází, aby se zabránilo neúmyslnému odhalení a zvýšila se kybernetická bezpečnost.

Časová osa

Stalo se:

 • 2023 (červen): Neznámí hackeři využili zranitelnosti CVE-2023-26360, která postihovala Adobe ColdFusion verze 2018 Update 15 a starší.
 • 2019 (říjen): Chybná konfigurace databáze Elasticsearch vedla k odhalení přibližně 7,5 milionu záznamů uživatelů služby Creative Cloud.
 • 2013 (říjen): Hackeři pronikli do sítě společnosti Adobe a ohrozili údaje o 2,9 milionu zákazníků včetně uživatelských jmen, zašifrovaných hesel a údajů o kreditních kartách.

Bude kompenzace?

Je běžné, že rozsáhlé úniky dat vedou k odškodnění postižených osob. Přesná částka pro vyrovnání od společnosti Adobe se může lišit v závislosti na faktorech, jako je lokace uživatele a rozsah narušených údajů.

zero | Adobe Únik dat

Poplatek jen v případě úspěchu. Náš poplatek se odečte od odškodnění, které pro vás získáme, takže nemáte co ztratit. Zkuste to nyní ➡️

Jsem postižen?

Pokud jste byli postiženi, měli byste obdržet oznámení o narušení bezpečnosti údajů do 72 hodin od jeho zjištění. Vyskytly se však již případy, kdy tato oznámení nebyla rozeslána, a to buď v rámci utajení, aby byla chráněna image společnosti, nebo aby se zabránilo identifikaci uživatelů, kteří by mohli mít nárok na odškodnění. V případě úniku dat je tedy chytrým krokem vyplnit formulář a připojit se k žalobě bez ohledu na přijetí oznámení.

Co dělat

Ať už se domníváte, že jste byli postiženi, nebo teprve zkoumáte své možnosti, můžete si rychle a snadno ověřit svůj nárok a výši odškodnění pomocí naší rychlé kalkulačky úniku dat. Za méně než 2 minuty budete vědět, kolik peněz můžete získat, a budete moci požádat o odškodnění. Vyzkoušejte to!

Právní řízení a rozhodnutí

Úniky dat společnosti Adobe v letech 2013 a 2019 vyvolaly právní kroky a reakce regulačních orgánů. Po narušení v roce 2013 čelila společnost Adobe hromadným žalobám, které vyústily v urovnání ve výši 1,1 milionu dolarů. Cílem tohoto vyrovnání bylo kompenzovat postiženým uživatelům ztráty vzniklé v důsledku vyzrazení jejich osobních údajů. Soudní řízení se soustředí na porušení zákonů o ochraně osobních údajů v USA vzhledem k povaze narušení zahrnující neoprávněný přístup k citlivým údajům uživatelů.

V reakci na únik dat společnosti Adobe v roce 2019 přijala organizace nápravná opatření, která řešila chybnou konfiguraci databáze a zavedla zlepšení postupů ochrany dat. Tato opatření byla pravděpodobně součástí snahy společnosti zmírnit dopad narušení a prokázat závazek ke zvýšení kybernetické bezpečnosti. Právní bitvy zahrnovaly jednání mezi společností Adobe a dotčenými stranami, přičemž vyrovnání bylo zajištěno dohodami o odškodnění, zlepšením kybernetické bezpečnosti a dalšími opatřeními, která mají zabránit budoucím narušením dat.

Vyrovnání vyplývající z těchto soudních řízení vyžadovala schválení soudem, což zajistilo spravedlnost a přiměřenost. Celosvětově bylo cílem jednání a schválení soudem poskytnout odškodnění postiženým osobám, zavést lepší postupy ochrany údajů a řešit důsledky narušení ochrany osobních údajů společností Adobe pro uživatele i společnost.

Jak požádat Adobe od odškodnění

Pokud chcete získat odškodnění za únik dat, musíte se připojit ke hromadné žalobě. Pokud tak učiníte, budete spolupracovat s partnerem pro finanční spory, který vše vyřídí za vás. To jsme my! Vaším úkolem je pouze podat žádost a pak čekat, až dostanete peníze.

Remunzo se postará o veškerou těžkou práci. Připravíme žalobu a předáme ji soudu. Korporace nechtějí platit, ale Remunzo bude tvrdě bojovat, abyste získali odškodnění. Když se připojíte k tisícům dalších lidí v takovém soudním sporu, korporace spíše zaplatí a výše platby vypořádání na osobu (tj. kolik dostanete) bývá vyšší.

Remunzo vás bude průběžně informovat o stavu věci. Musíte však být trpěliví, protože může trvat několik měsíců, než bude odškodnění vyplaceno.

Pomocí naší jednoduché kalkulačky úniku dat si rychle zkontrolujte nárok a výši odškodnění. Za méně než 2 minuty budete vědět, kolik peněz můžete získat, a budete moci požádat o odškodnění. Vyzkoušejte to!

attention | Adobe Únik dat

Požádejte o odškodnění za únik dat! Vyplňte náš jednoduchý formulář během 2 minut a zjistěte, jaké je vaše potenciální odškodnění.

Dopad narušení bezpečnosti dat společnosti Adobe na uživatele

Dopad úniků dat společnosti Adobe v letech 2013, 2019 a 2023 byl dalekosáhlý a ovlivnil důvěru spotřebitelů, jejich chování na internetu a vnímání bezpečnosti dat. Únik zásadních údajů (jako jsou uživatelská jména, hesla a informace o kreditních kartách) zvýšil nebezpečí krádeže identity a finanční kriminality pro postižené spotřebitele. Tento incident měl zřejmé důsledky pro lidi, ale vyvolal také širší revizi standardů zabezpečení dat v celém digitálním prostředí.

V reakci na narušení bezpečnosti změnili lidé své chování na internetu a začali být opatrnější při jednání se společností Adobe. Zvýšené povědomí o bezpečnosti dat způsobilo, že lidé změnili své digitální chování a kladli větší důraz na ochranu svých osobních údajů. Úniky sloužily jako výzva k tomu, aby lidé přijali preventivní opatření na ochranu své online identity a citlivých údajů, čímž se zformovala obezřetnější a bezpečnostně uvědomělejší uživatelská základna.

Reakce společnosti Adobe a změny v zabezpečení dat

Společnost Adobe si uvědomila závažnost problému a na narušení bezpečnosti dat reagovala rázně. Společnost zavedla řadu modernizovaných bezpečnostních opatření včetně silnějšího šifrování a omezení přístupu, aby posílila své systémy. Byla přidána další vrstva ochrany, která má zabránit neoprávněnému přístupu k účtům uživatelů Adobe. Uživatelé obdrží e-mailem oznámení o tom, jak si mají změnit heslo. Na blogu společnosti Adobe se uvádí: “Doporučujeme vám také změnit hesla na všech webových stránkách, kde jste mohli používat stejné uživatelské jméno a heslo.” Tyto kroky byly podniknuty s cílem snížit nebezpečí nežádoucího přístupu k uživatelským datům a obnovit důvěru mezi svými uživateli. 

Kromě toho společnost Adobe provedla úplné hodnocení svých procesů ochrany údajů. Vyžadovala změny, které by zajistily odolnější a bezpečnější prostředí pro informace uživatelů. Cílem těchto preventivních opatření bylo nejen zvládnout dopady narušení bezpečnosti, ale také ujistit spotřebitele o bezpečnosti jejich údajů uvnitř systému Adobe. Zákazníci, jejichž platební karta byla zneužita, byli informováni. Dostali také možnost využít roční bezplatnou monitorovací službu. 

Důsledky a dopad na odvětví

Velké úniky dat ve společnosti Adobe měly trvalý dopad na to, jak společnost nakládá s daty. Vedlo to k zavedení dalších pravidel ze strany vlády týkajících se ochrany informací o lidech. Společnost Adobe musela být při dodržování těchto pravidel a ochraně údajů uživatelů mimořádně opatrná. To ji přimělo důkladně se zabývat tím, jak nakládá s informacemi, které jí lidé sdělují, a jak je udržuje v bezpečí. Bylo to jako připomínka pro firmy, jak důležité je chránit osobní údaje a dodržovat pravidla.

Tyto incidenty Adobe týkající se úniku dat také přiměly společnosti v technologickém průmyslu přemýšlet jinak o tom, jak používají a chrání data. Uvědomily si, že je nesmírně důležité chovat se eticky a udržovat data v bezpečí. Úniky je přiměly k vytvoření lepších bezpečnostních systémů a dodržování správných postupů při nakládání se shromažďovanými informacemi. Tato změna ukázala příslib firem, že budou klást soukromí a bezpečnost uživatelů na první místo, a pochopily, jak důležité je budovat důvěru u lidí, kteří využívají jejich služby.

Další známé případy narušení ochrany osobních údajů

Společnost Adobe není jediná, komu byla ukradena data. Stovky dalších společností čelily nebo budou čelit úniku dat. Proto důrazně doporučujeme použít naši kalkulačku odškodnění. Tento nástroj vám pomůže zjistit, jaké nároky na odškodnění máte a kolik peněz můžete získat. A my vám pomůžeme je snadno získat.

Závěr

Závěrem lze říci, že služba Adobe Creative Cloud způsobila díky modelu předplatného revoluci v přístupu k softwaru, ale v letech 2013 a 2019 se potýkala s významnými problémy v souvislosti s úniky dat. Tato narušení zdůraznila zranitelnost moderních společností vůči kybernetickým útokům, což vedlo k soudním žalobám a odškodněním v celkové výši 1,1 milionu dolarů. Společnost Adobe však reagovala zdokonalenými bezpečnostními opatřeními a proaktivními kroky k ochraně dat uživatelů a obnovení jejich důvěry. Prostřednictvím vylepšeného šifrování, omezení přístupu a upozornění pro uživatele chce společnost Adobe vytvořit bezpečnější prostředí pro své uživatele a zabránit budoucím narušením dat.

question | Adobe Únik dat

Nepřicházíte o další kompenzace za únik dat? Vyzkoušejte naši kalkulačku kompenzací a hned to zjistěte!

Často kladené otázky

Jak minimalizovat dopad úniku dat nebo mu zabránit?

Používání virtuálních platebních karet s výdajovými limity a jedinečnými e-mailovými adresami pro různé služby může výrazně snížit riziko narušení bezpečnosti dat. Jednorázové virtuální karty chrání vaše finanční údaje, zatímco vlastní e-mailové adresy (například “vašejméno+service@gmail.com”) pomáhají identifikovat ohrožené služby. Tyto strategie zvyšují úroveň zabezpečení a minimalizují dopad narušení bezpečnosti na vaše osobní a finanční údaje.

Co dělat po úniku dat?

V případě narušení bezpečnosti dat urychleně změňte hesla k dotčeným účtům a vytvořte silná a jedinečná hesla. Pro zvýšení bezpečnosti aktivujte dvoufaktorové ověřování. Sledujte své finanční výpisy a úvěrové zprávy, zda se na nich neobjevují neobvyklé aktivity. Upozorněte svou banku nebo poskytovatele kreditních karet na možný podvod. Po narušení si dejte pozor na phishingové podvody a zvažte zmrazení účtu. Nakonec nahlaste incident příslušným úřadům.

Co je to oznámení o narušení bezpečnosti údajů?

Oznámení o narušení bezpečnosti údajů je oficiální upozornění organizace jednotlivcům, jejichž osobní údaje, včetně potenciálně ohrožených hesel, mohly být odhaleny při narušení bezpečnosti. Toto oznámení může často následovat po varování od služeb, jako je Apple nebo Google, které uvádí: “Toto heslo se objevilo při úniku dat.” Uvádí podrobnosti o povaze narušení, typech dotčených údajů, potenciálních rizicích a nápravných opatřeních organizace. V oznámení jsou doporučena ochranná opatření, jako je změna hesel a sledování zpráv, aby se zmírnily škody.

Mohu podat žalobu a jak se připojit k hromadné žalobě?

Ano, můžete podat žalobu pro porušení zabezpečení dat. Se společností Remunzo je připojení se k aktivní hromadné žalobě snadné. Na naší platformě zkontrolujete svůj nárok – a pokud je váš případ aktivní, můžete se k žalobě připojit. Remunzo zajišťuje veškerá soudní řízení a vyjednávání o vyrovnání. Tyto procesy mohou nějakou dobu trvat, ale my vás o nich vždy průběžně informujeme. Použijte naši rychlou kalkulačku pro kontrolu úniku dat a zjistěte, zda máte nárok se připojit a žádat o odškodnění.

Kdy mi bude vyplaceno odškodnění za únik dat?

Doba, za kterou obdržíte odškodnění za únik dat, se liší a často trvá i několik měsíců po dosažení dohody. Časový průběh ovlivňují faktory, jako je složitost případu, počet žadatelů a právní postupy. Společnost Remunzo vás bude o průběhu vypořádání informovat, ale klíčová je trpělivost, protože tyto procesy mohou být zdlouhavé.

Zdroje

 1. 7 milionů účtů služby Adobe Creative Cloud vystaveno veřejnému odhalení [Internet]. 2020 [citováno 2024. ledna 19]. Dostupné z: https://www.comparitech.com/blog/information-security/7-million-Adobe-creative-cloud-accounts-exposed-to-the-public/.
 2. Narušení bezpečnosti společnosti Adobe se týká 2,9 milionu uživatelů [Internet]. BankInfoSecurity. Dostupné z: https://www.bankinfosecurity.com/Adobe-a-6122.
 3. Ahmed D. Microsoft a Fortra se snaží odstranit škodlivou infrastrukturu Cobalt Strike [Internet]. Hackread – nejnovější zprávy o kybernetické bezpečnosti, tiskové zprávy & Technology Today. 2023. Dostupné z: https://www.hackread.com/microsoft-fortra-cobalt-strike-infrastructure/.
 4. Arkin B. Důležité bezpečnostní oznámení pro zákazníky [Internet]. 2013. Dostupné z: https://blog.Adobe.com/en/publish/2013/10/03/important-customer-security-announcement 
 5. Bell T. CSO společnosti Adobe hovoří o zabezpečení, narušení bezpečnosti v roce 2013 a o tom, jak si stanovuje priority [Internet]. CSO Online. 2018. Dostupné z: https://www.csoonline.com/article/565054/Adobe-s-cso-talks-security-the-2013-breach-and-how-he-sets-priorities.html#:~:text=It%20was%20one%20of%20the,from%2038%20million%20Adobe%20users.
 6. Cimpanu C. Společnost Adobe nechala 7,5 milionu záznamů o uživatelích služby Creative Cloud na internetu. ZDNET [Internet]. 2019 Oct 26; Dostupné z: https://www.zdnet.com/article/Adobe-left-7-5-million-creative-cloud-user-records-exposed-online/.
 7. Constantin L. Hackeři ukradli údaje o 2,9 milionu zákazníků společnosti Adobe [Internet]. Computerworld. 2013. Dostupné z: https://www.computerworld.com/article/2485596/hackers-steal-data-on-2-9-million-Adobe-customers.html.
 8. Narušení federální agentury prostřednictvím zranitelnosti Adobe ColdFusion [Internet]. Dostupné z: https://therecord.media/Adobe-coldfusion-vulnerability-two-federal-agencies#:~:text=The%20unidentified%20hackers%20exploited%20CVE,that%20Adobe%20no%20longer%20supports
 9. Greig J. Společnost Adobe vyzývá zákazníky k upgradu po narušení 500 obchodů prostřednictvím platformy Magento. ZDNET [Internet]. 2022 Únor 10; Dostupné z: https://www.zdnet.com/article/Adobe-urges-customers-to-upgrade-after-500-stores-breached-through-magento-platform/.
 10. Wingard J. Problémy společnosti Adobe v oblasti kybernetiky: J.: Jak mohou vedoucí pracovníci vytvořit bezpečnostní odolnost. Forbes [Internet]. 2019 Nov 8; Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/jasonwingard/2019/11/08/Adobes-cyber-woes–how-leaders-can-create-security-resilience/?sh=37df03fa5831.

Sdílet

newsletter | Adobe Únik dat

Zůstaňte v obraze

  Přihlášení k odběru znamená souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
  | Adobe Únik dat

  Autor

  Na vašich nárocích pracuje více než 80 kvalifikovaných právníků z 8 zemí a mnoho partnerských advokátních kanceláří. Můžete nám důvěřovat, že se o vaše nároky dobře postaráme. Snažíme se vytvořit svět, ve kterém je podání nároku na kompenzace ve formě soudní žaloby proti velkým společnostem jednoduché a dostupné na pár kliknutí pro každého, a to bez ohledu na jeho finanční možnosti, dovednosti nebo zázemí. Naším cílem je vybudovat budoucnost, ve které bude pro všechny lidi snadné hájit svá práva a domoci se spravedlnosti.